AKCIJA: PRVI MESEC RAČUNOVODSTVO GRATIS (pogodba za nedoločen čas)

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Nudimo kakovostne računovodske in knjigovodske storitve.

– Zaposlujemo strokoven kader
Znamo prisluhniti Vašim željam
Znamo se prilagajati Vašim potrebam

Spoznajte nas in videli boste, da smo vesel in prijazen team. Z nami boste mogoče marsikatero težavo lažje obvladali, kot bi jo doslej sami. Z veseljem pričakujemo Vaš klic.

NAŠE REFERENCE

NAŠE STORITVE

Opravljamo popolnoma vse računovodske in knjigovodske storitve za vse oblike gospodarskih družb ter samostojne podjetnike.

Pomagamo pri sami otvoritvi družbe oz. podjetnika, urejanje notarskih zapisov, urejanje registracije, nadalje. vodenje poslovnih knjig, knjiženje prejetih in izdanih računov, knjiženje banke, plačil, vodenje davčne knjige, knjigo izdanih in knjigo prejetih računov, obračun davka na dodano vrednost, vodenje registra osnovnih sredstev, obračun potnih nalogov, obračun plač, obračun prispevkov za zasebnike, oddaja dohodnine, oddaja M4/M8 obrazcev, statistično poročanje, izdelava zaključnih računov, davčnih obračunov, urejanje kreditov, kontaktiranje z davčnimi organi, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, urejanje kadrovskih zadev, sestavljanje poročil Banki Slovenije itd.

Smo zelo fleksibilni, dostopni, učinkoviti, trudimo se biti čimbolj natančni, prilagodljivi, z nami stranka reši marsikateri problem hitreje in lažje, spremljamo tekočo zakonodajo, svetujemo na področju zakonodaje in stranko vodimo skoz cel proces poslovanja. Smo cenovno ugodni.

Trudimo se, da so stranke z nami zadovoljne in da smo za njih prvi partner.

NOVOST

Uvedba poenostavljene prisilne poravnave in večja vloga upnikov pri odločanju o povečanju dolžnikovega osnovnega kapitala s stvarnimi vložki dajeta insolventnim podjetjem nove možnosti za hitro in učinkovito prestrukturiranje.

Spremenjeni zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju poleg tega določa tudi jasnejša pravila glede nastanka insolventnosti in omejuje vpliv organov insolventnega dolžnika na sprejemanje odločitev, ki izboljšujejo položaj upnikov, vključno z zaposlenimi.

V kolikor ste insolventni in želite sprožiti postopek poenostavljene prisilne poravnave, katera ni enaka navadni prisilni poravnavi, vam nudimo v našem podjetju tudi to možnost, da v zvezi z tem uredimo vse mi.

Gre za postopek, v katerem

  • upniki ne prijavljajo terjatev, zato tudi ni preizkusa terjatev;
  • sodišče ne imenuje upravitelja, upniški odbor se ne sestavi;
  • se dolžnik sam dogovarja z upniki o pogojih poplačila obveznosti;
  • so pravila glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi drugačna kot pri redni prisilni poravnavi.

Tako vam z celotnim postopkom uredimo samo prijavo, poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, načrt finančnega prestrukturiranja in uredimo izjavo v notarskem zapisu, da poročilo resnično in pošteno prikazuje vaš finančni položaj in poslovanje.

V kolikor ste zainteresirani za sledeči korak, predlagamo, da nas kontaktirate in se dogovorimo za skupen termin.

DAVČNO SVETOVANJE

Direktorica podjetja Brigita Kovačec je v letu 2018 prejela tudi licenco za davčnega svetovalca katera se vodi pri Davčno svetovalni zbornici Slovenije-DSZS pod številko DSZS 0102.

Tako smo združeni v Sekcijo davčnih svetovalcev, v kateri s svojim delom in aktivnostmi prispevamo k razvoju davčno svetovalne stroke v Sloveniji.

Nudimo tudi celotno svetovanje na področju davčne zakonodaje.

Z obsežnim pristopom zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum. Vedno smo na tekočem s spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagamo voditi po pravi poti do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli smo v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku. Trudimo se za najboljši izid, za vaše podjetje.

Našo celotno storitev dopolnjujemo z osebnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

Pri svojem delu se zavestno držimo kodeksa poklicne etike davčnih svetovalcev , katerega namen je slediti enotnim pravilom delovanja in obnašanja davčnih svetovalcev sekcije.
S podpisom pristopne izjave davčni svetovalec sprejme kodeks poklicne etike kot princip ravnanja.

Poklic davčnega svetovanja se opravlja vestno in z vso odgovornostjo strokovnjaka s tega področja, pri tem pa se predvsem upoštevajo v nadaljevanju našteta osnovna poklicna načela: načelo neodvisnosti, načelo skrbnosti in vestnosti, načelo molčečnosti, odgovornost za napake, združljive in nezdružljive dejavnosti, oglaševanje in promocija opravljanja dejavnosti in kolegialnost.

PODPORA

Naša glavna dejavnost so računovodske in knjigovodske storitve, davčno, podjetniško in poslovno svetovanje. V podjetju so trenutno zaposlene 4 osebe.

Podatki o podjetju:

Davčna številka: 49760564
Matična številka: 1897829

Ustanovitelj in zastopnik podjetja je Brigita Kovačec.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

STROKOVNI VODJA
RAČUNOVODSKEGA SERVISA

Direktorica podjetja Brigita Kovačec je tako v letu 2019 prejela tudi certifikat za Strokovnega vodja računovodskega servisa kateri se vodi pri Zbornici računovodskih servisov pod številko 74.

Prav tako smo pri Zbornici računovodskih servisov vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pod številko vpisa 139. Prejeli smo tudi Standard znak za izvajalce računovodskih storitev vodeno pod številko 120.

MEDIACIJE

Direktorica podjetja Brigita Kovačec je tako v letu 2020 magistrirala na EVROPSKI PRAVNI FAKULTETI in je s tem pridobila naziv Magistrica alternativnega reševanja sporov. Tako podjetje opravlja tudi mediacije na področju gospodarskih sporov.